top of page

Ydelser

We simply automate your business

Hos Simply Automate hjælper vi dig igennem hele forløbet med robotter fra identifikation af mulige processer over automatisering af processerne på robotten til drift og support af robotterne.

Hvis I selv ønsker at kunne automatisere, hjælper vi også gerne med til det.

linebreak600px.png
Billede af Leon

Identifikation af processer

Sammen med jer identificerer vi processer, som er egnet til automatisering. Identificeringen kan foretages i alt fra en enkelt afdeling til hele virksomheden. Det kan enten være i form af interviews eller via workshops med udvalgte medarbejdere.

Vi har udviklet et Proceskatalog, hvor de identificerede processer dokumenteres, og det er muligt at beregne pay-back og andre fordele for den enkelte proces. Herefter er det muligt at prioritere hvilke processer, der skal implementeres først. 

Vi hjælper også gerne med til at implementere en governance model i forhold til brug af robotterne.

linebreak600px.png

Automatisering af processer

Når den først proces er valgt, kan vi gå i gang med at automatisere den. I langt de fleste tilfælde sker det som en form for ”sidemandsoplæring”.

 

Medarbejderen, som løser opgaven, gennemgår processen med os. Proces-sen bliver dokumenteret i form af f.eks. optagelse eller flowdiagrammer.

Efterfølgende sætter vi processen op i softwaren, og den er klar til test. Efter jeres godkendelse af den automatiserede proces vil robotten nu kunne sættes i drift.

Den første proces er normalt oppe at køre efter 1-2 uger.

Billede af Christin Hume
linebreak600px.png
Headset and Keyboard

Drift og support

Med en supportaftale overtager vi ansvaret for drift af jeres robotter. Vi overvåger afviklingen af jeres processer. Når vi automatiserer en proces, vil vi i opsætningen sikrer, at vi bliver notificeret om supportopgaver. Hvis der skulle opstå stop, eller processen ikke bliver afviklet, så sikre vi, at processen bliver sat i gang igen.

Vi vil også løbende kunne opsamle data på afviklingen af processerne. Det kan f.eks. være på antal udførte processer, antal stop, tidsforbrug på processen, eller hvad der måtte være relevant for jer.

linebreak600px.png

Uddannelse af medarbejdere

Hvis I selv ønsker at kunne automatisere, hjælper vi også gerne med det. Vi vil i samarbejde med jer udarbejde et forløb, som afspejler den enkelte medarbejders kompetencer og jeres ønsker.

Som en del af oplæringen vil vi i fællesskab sætte processer op på robotten, således at medarbejderen får en hands-on erfaring med metoder og best practise.

 

Hvis medarbejderen skal forestå support og drift, vil det også blive afspejlet i uddannelsesforløbet.

Billede af John Schnobrich
bottom of page